Symfonia dla Biur Rachunkowych

Zapewaniające maksymalny komfort obsługi i bezpieczeństwo pracy rozwiązania finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe. Systemy Symfonia Finanse i Księgowość zawierają kreator prowadzący przez proces zakładania firmy, gotowe modele księgowe, wzorce księgowań oraz zautomatyzowane kontrole poprawności wprowadzanych danych. Gotowe rozwiązania kadrowo-płacowe są kompletnym ekosystemem wspierającym efektywne zarządzanie pracownikami i współpracownikami zawierającym ponad 100 różnych składników wynagrodzeń, 150 typów zdarzeń oraz 130 gotowych raportów.  

Funkcjonalności Symfonia Finanse i Księgowość dla Biur Rachunkowych

 • możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy, gotowy zaraz po uruchomieniu
 • elastyczny i wielopoziomowy plan kont (do 60 tys. pozycji oraz 999 kont syntetycznych)
 • możliwość wczytania planu kont i zdefiniowanych dokumentów z innej firmy
 • gotowe raporty i zestawienia
 • pełna obsługa deklaracji CIT i PIT
 • obsługa podatkowych i bilansowych różnic kursowych
 • prowadzenie KPiR
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) VAT zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • pełna obsługa deklaracji VAT i podatkowych plików JPK
 • obsługa transakcji międzynarodowych
 • import z GUS, import z KAS, weryfikacja z rejestrem VIES
 • obsługa transakcji w złotych lub w walutach obcych
 • kontrolowanie wielu terminów płatności, naliczanie odsetek
 • automatyczne rozliczanie i kontrola spójności rozrachunków z zapisami na kontach księgowych
 • pełna obsługa kompensat i rozliczeń wzajemnych z kontrahentem
 • analizy płatności, struktury zobowiązań lub należności
 • dostęp do kursów NBP bezpośrednio w programie
 • koszyk walut – rozliczanie operacji na walutowych rachunkach
 • generowanie zleceń płatności elektronicznych (e-przelewy)
 • zaawansowana obsługa wyciągów bankowych
 • wzorce dokumentów i księgowań
 • wymiana danych przez Internet
 • zamykanie lat obrotowych
 • monitorowanie zmian, np. kto i kiedy dokonał ich w dokumencie
 • automat przeksięgowań VAT
 • rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów
 • przeksięgowania kont
 • system haseł i uprawnień
 • zaawansowane zarządzanie użytkownikami
 • kalendarz do planowania pracy swojej i innych
 • bilans i rachunek zysków i strat
 • e-sprawozdania finansowe
 • księgi rachunkowe
 • deklaracje i raporty JPK
 • bogaty zestaw wbudowanych zestawień i raportów
 • dostęp do tabel i wykresów przestawnych
 • rozszerzenie zakresu gromadzonych danych poprzez mechanizm wymiarowania
 • możliwość wprowadzenia wielu założeń budżetowych
 • raporty i funkcje z wbudowanych mechanizmem przenoszenia danych do MS Excel

Funkcjonalności Kadry i Płace One Payroll dla Biur Rachunkowych

 • zgodnie z przepisami i wymogami instytucji takich ZUS i US
 • możliwość tworzenia własnych pól do ewidencji
 • możliwość utworzenia wydruków dostosowanych do przedsiębiorstwa
 • listy płac
 • elastyczne dostosowanie wypłat wynagrodzeń (premie, nagrody, prowizje , dodatki itp.)
 • świadczenia socjalne, dodatkowe pakiety medyczne, wpłaty PPK i inne
 • potrącenia (z tytułem wykonawczy i alimentacyjne, kary pieniężne, pożyczki, PPK i inne
 • korekty wynagrodzeń
 • kalendarze pracowników
 • obsługa ponad 30 rodzajów nieobecności
 • wpływ nieobecności na wynagrodzenia pracowników
 • obsługa i ewidencja umów cywilnoprawnych
 • obsługa zasiłków dla zleceniobiorców
 • badanie lekarskie
 • umowy o pracę
 • przypomnienia użytkownika
 • przypomnienia wdrożeniowe
 • comiesięcznych wartości z arkusza MS Excel
 • kartoteki danych osobowych z programu Płatnik
 • przy pomocy pliku XML
 • elektronicznych zwolnień lekarskich
 • publikowanie dokumentów z zewnątrz
 • publikowanie dokumentów bezpośrednio z systemów
 • przeskakiwanie dokumentów
 • datowanie dokumentów
 • tworzenie własnych sekcji, kategorii i podkategorii dokumentów
 • pełna zgodność z prawem i obowiązującymi przepisami
 • zestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi PPK
 • specjalne okno „Zarządzanie PPK”
 • integracja – wymiana poprzez pliki xml z TFI

Pakiety rozwiązań Symfonia Finanse i Księgowość dla Biur Rachunkowych

EKONOMICZNY

Kompletne rozwiązanie do prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z standardowymi procesami biznesowymi.

UNIWERSALNY

Przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno- lub wielooddziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży. Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia umożliwiają zastosowanie systemu również w jednostkach budżetowych.

PROFESJONALNY

Wspierający obsługę złożonych procesów biznesowych. System jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do indywidualnych potrzeb firmy oraz łatwo integruje się z rozwiązaniami informatycznymi innych dostawców, oferujących specyficzne rozwiązania branżowe. Linia dla firm szukających narzędzia umożliwiającego utworzenie rozwiązania „szytego na miarę” oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej.

Dodatkowe korzyści dla Biur Rachunkowych:
 1. Wielofirmowość w cenie oprogramowania 
 1. Drugie i każde kolejne stanowisko z 50% rabatem 
 1. Do wszystkich pakietów Symfonia Start Mała Księgowość gratis (KPIR) 

EKONOMICZNY

od 1000zł / 12 miesięcy

 • Rachunkowość bilansowa
 • Obsługa podatku dochodowego i VAT
 • Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Obsługa płatności
 • Automatyka księgowa
 • Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
 • Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Rejestr środków trwałych
 • Zaawansowana obsługa płatności
 • Zaawansowana obsługa majątku trwałego
 • Zaawansowana Automatyka Księgowa
 • Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
 • Szerokie możliwości dopasowania Systemu
 • Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym
 • Obsługa wielu firm
 • Import danych do JPK_VAT_V7 z plików (format 3.0 z JPK_V7)
 • Obiekt Integracji JPK_V7 – import z programów innych producentów
 • Web API
 • Współpraca z Microsoft 365 Business Premium
 • Business Intelligence

UNIWERSALNY

od 1480zł / 12 miesięcy

 • Rachunkowość bilansowa
 • Obsługa podatku dochodowego i VAT
 • Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Obsługa płatności
 • Automatyka księgowa
 • Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
 • Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Rejestr środków trwałych
 • Zaawansowana obsługa płatności
 • Zaawansowana obsługa majątku trwałego
 • Zaawansowana Automatyka Księgowa
 • Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
 • Szerokie możliwości dopasowania Systemu
 • Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym
 • Obsługa wielu firm
 • Import danych do JPK_VAT_V7 z plików (format 3.0 z JPK_V7)
 • Obiekt Integracji JPK_V7 – import z programów innych producentów
 • Web API
 • Współpraca z Microsoft 365 Business Premium
 • Business Intelligence

PROFESJONALNY

od 2100zł / 12 miesięcy

 • Rachunkowość bilansowa
 • Obsługa podatku dochodowego i VAT
 • Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Obsługa płatności
 • Automatyka księgowa
 • Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
 • Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Rejestr środków trwałych
 • Zaawansowana obsługa płatności
 • Zaawansowana obsługa majątku trwałego
 • Zaawansowana Automatyka Księgowa
 • Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
 • Szerokie możliwości dopasowania Systemu
 • Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym
 • Obsługa wielu firm
 • Import danych do JPK_VAT_V7 z plików (format 3.0 z JPK_V7)
 • Obiekt Integracji JPK_V7 – import z programów innych producentów
 • Web API
 • Współpraca z Microsoft 365 Business Premium
 • Business Intelligence

Pakiety rozwiązań Symfonia Kadry i Płace dla Biur Rachunkowych

EKONOMICZNY

Przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających w różnych formach zatrudnienia do 50 osób. Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy – wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.

UNIWERSALNY

Przeznaczony dla mniejszych i średnich firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 200 osób. Odpowiedni dla organizacji z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi, pozwalający na większą automatyzacje procesów i komunikację z pracownikami.

PROFESJONALNY

Przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi, zatrudniających powyżej 200 osób. Odpowiada na zaawanasowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz.

Dodatkowe korzyści dla Biur Rachunkowych:
 1. Wielofirmowość w cenie oprogramowania 
 1. Drugie i każde kolejne stanowisko z 50% rabatem 

EKONOMICZNY

od 600zł / 12 miesięcy

 • Zawarcie i rozwiązanie stosunku pracy
 • Czas pracy/obsługa nieobecności
 • Rozliczanie wynagrodzeń
 • Eksport LP do FK
 • PPK/PPE naliczenie wpłat
 • Deklaracje podatkowe/ZUS
 • Potrącenia od netto
 • Integracja z TachoSpeed
 • Przelewy elektroniczne dla pracowników
 • Korekty wynagrodzeń
 • Benefity pracownicze
 • Integracja z RCP
 • PIT-y/Paski wynagrodzeń – wysyłka zaszyfrowanym mailem
 • API e-ZLA
 • PPK – API/Kompleksowe zarządzanie
 • e-Teczka

UNIWERSALNY

od 1250zł / 12 miesięcy

 • Zawarcie i rozwiązanie stosunku pracy
 • Czas pracy/obsługa nieobecności
 • Rozliczanie wynagrodzeń
 • Eksport LP do FK
 • PPK/PPE naliczenie wpłat
 • Deklaracje podatkowe/ZUS
 • Potrącenia od netto
 • Integracja z TachoSpeed
 • Przelewy elektroniczne dla pracowników
 • Korekty wynagrodzeń
 • Benefity pracownicze
 • Integracja z RCP
 • PIT-y/Paski wynagrodzeń – wysyłka zaszyfrowanym mailem
 • API e-ZLA
 • PPK – API/Kompleksowe zarządzanie
 • e-Teczka

PROFESJONALNY

od 1900zł / 12 miesięcy

 • Zawarcie i rozwiązanie stosunku pracy
 • Czas pracy/obsługa nieobecności
 • Rozliczanie wynagrodzeń
 • Eksport LP do FK
 • PPK/PPE naliczenie wpłat
 • Deklaracje podatkowe/ZUS
 • Potrącenia od netto
 • Integracja z TachoSpeed
 • Przelewy elektroniczne dla pracowników
 • Korekty wynagrodzeń
 • Benefity pracownicze
 • Integracja z RCP
 • PIT-y/Paski wynagrodzeń – wysyłka zaszyfrowanym mailem
 • API e-ZLA
 • PPK – API/Kompleksowe zarządzanie
 • e-Teczka

Rozwiązania dodatkowe

Symfonia Biuro Rachunkowe Online

Platforma współpracy biura rachunkowego z Klientami umożliwiająca wymianę dokumentów i usprawniające komunikację pomiędzy biurem a Klientem.
Platforma umożliwia pracę z każdego miejsca i o każdej porze, do połączenia wystarczy komputer z dostępem do sieci oraz pozwala na optymalizację kosztów dzięki automatyzacji procesów księgowych.

Korzyści korzystania z Biura Rachunkowego Online:

 • Nie wymaga instalacji
 • Możliwość pracy z każdego miejsca i o każdej porze – wystarczy komputer lub laptop z dostępem od sieci
 • Optymalizacja pracy
 • Zwiększona efektywność
 • Łatwe zarządzanie platformą
 • Eliminacja pracy z papierowymi dokumentami dzięki możliwości wysyłania, zapisywania i edytowania e-dokumentów
 • Szybsza wymiana dokumentów pomiędzy biurem a Klientem
 • Optymalizacja kosztów dzięki automatyzacji procesów księgowych
 • Zwiększone bezpieczeństwo

Korzyści dla klientów biura rachunkowego:

 • Porządek w dokumentacji dzięki obsłudze tylko jednego miejsca współpracy ze swoim biurem rachunkowym
 • Wyłącznie cyfrowy kontakt Klienta z biurem. Nie ma potrzeby drukowania czy wysyłania dokumentów pocztą
 • Automatyczne wysyłanie powiadomień o nowych dokumentach, zadaniach lub komentarzach ze strony osoby obsługującej po stronie biura rachunkowego
 • Obsługa procesów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństw
 • Symfonia Biuro Rachunkowe online nie wymaga instalacji. Do korzystania z pełnych możliwości platformy wystarczy dostęp do internetu
TOP

Potrzebujesz rozwiązań IT (usług, sprzętu, oprogramowania) wspierających zarządzanie firmą, jej zasobami, procesami i projektami?

Jeśli tak, możesz pozostawić adres e-mail.

Skontaktujemy się z Tobą i może uda nam się ustalić obszary współpracy, by obsłużyć potrzeby i wesprzeć przy wyzwaniach biznesowych. WE MAKE IT

Administratorem danych jest Build IT Up Sp. z o.o. Twoje dane posłużą nam wyłącznie do szybkiego skontaktowania się z Tobą.

Adres e-mail został przekazany pomyślnie.

Wystąpił błąd podczas próby wysłania Twojej prośby. Proszę spróbuj ponownie.

BuildITUp wykorzysta informacje podane przez Ciebie w tym formularzu, aby kontaktować się z Tobą.