Wsparcie controllingu i analityki biznesowej

Business Intelligence

Naszą misją jest dostarczanie najlepszych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Tworzymy i wdrażamy rozwiązania z obszaru analiz, raportowania i budżetowania. Ułatwiamy pracę Zarządów, działów controllingu, finansów i sprzedaży w zakresie wydobywania wiedzy z dostępnych źródeł danych oraz sugerujemy nowe kierunki ich poszukiwania.

Mamy doświadczenie w tworzeniu rozwiązań dla firm m.in. z branży:

 • TSL
 • Produkcyjnej
 • Handlowej
 • Budowlanej
Nasze usługi obejmują:
 
 • gromadzenie, integrację i porządkowanie zróżnicowanych danych w hurtowniach danych,
 • budowę wielowymiarowych modeli analitycznych,
 • tworzenie analiz i kokpitów menedżerskich,
 • raportowanie wyników bieżących i długoterminowych,
 • automatyzację procesów budżetowania projektów i działalności pomocniczej dla projektów,
 • automatyzację tworzenia i kalkulacji rachunków wyników zarówno księgowych jak i menedżerskich w wielu różnych układach.

Przykładowe realizacje:

Rachunek Zysków i Strat

Raport „Rachunek Zysków i Strat ” umożliwia zestawienie danych w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy półrocznym(również nienarastająco). 

Dane można wygodnie analizować przechodząc od ogółu do szczegółu, np. przechodząc od pozycji RZiS do kont syntetycznych i ich analityk, informacji o kontrahencie, dokumentach, zapisach czy rozrachunkach. 

Zestawienie może być w wygodny sposób udostępnione osobom zarządzającym, a użytkownik raportu łatwo go odświeży, aby mieć zawsze aktualne dane.

Kalkulator stawek

Pomocne narzędzie w pracy spedytora, ułatwiające określenie stawki za konkretne zlecenie na podstawie danych historycznych.

Raport zawiera zestawienie średnich stawek zleceń w podziale na zakresy wag oraz objętości. Dzięki niemu szybko określimy jaką stawkę zaproponować za nowe zlecenie, a także przeanalizujemy jak stawki zmieniały się na przestrzeni lat.

W narzędziu można wybrać klienta, początek oraz koniec trasy, zakres czasu, a także inne atrybuty, które mogą wpływać na wartość zlecenia, jak na przykład przekaz celny czy winda.

Dashboard menedżera

Raport zestawia kluczowe aspekty działalności, takie jak:

 • Koszty, przychody, prowizje, marżę czy liczbę zamówień,
 • Zestawienie klientów, dla których realizujemy zlecenia,
 • Porównanie wyników pracowników,
 • Analiza sprzedanych produktów czy usług.

Dzięki filtrom możemy dane analizować wg daty, działu czy klienta. 

Główne KPI pozwalają w szybki sposób otrzymać informację o najważniejszych wskaźnikach, takich jak wielkości sprzedaży, zysku, marży czy poziomie realizacji celów. 

Raport jest w pełni interaktywny. Możliwe jest przejście do szczegółów składających się na dany wynik.

Raport „Analiza HR”

Raport wspiera pracownika HR podczas codziennej pracy, ułatwiając m.in.:

 • Analizę zatrudnienia(wskaźnik rotacji, wskaźnik fluktuacji, rodzaj umów),
 • Monitoring absencji pracowników,
 • Wyliczanie wynagrodzeń,
 • Analizę kosztów pracy,
 • Zarządzanie procesem rekrutacji.

Narzędzie to pozwala wyeliminować powtarzalne czynności podczas przygotowywania danych. Dzięki temu pracownik działu zarządzania zasobami ludzkimi może skupić się na analizie danych i rekomendacjach, aby odpowiadać na potrzeby pracowników i rynku.

TOP

Potrzebujesz rozwiązań IT (usług, sprzętu, oprogramowania) wspierających zarządzanie firmą, jej zasobami, procesami i projektami?

Jeśli tak, możesz pozostawić adres e-mail.

Skontaktujemy się z Tobą i może uda nam się ustalić obszary współpracy, by obsłużyć potrzeby i wesprzeć przy wyzwaniach biznesowych. WE MAKE IT

Administratorem danych jest Build IT Up Sp. z o.o. Twoje dane posłużą nam wyłącznie do szybkiego skontaktowania się z Tobą.

Adres e-mail został przekazany pomyślnie.

Wystąpił błąd podczas próby wysłania Twojej prośby. Proszę spróbuj ponownie.

BuildITUp wykorzysta informacje podane przez Ciebie w tym formularzu, aby kontaktować się z Tobą.