Automatyzacja procesów biznesowych

Robotic Process Automation

Specjalizujemy się w tworzeniu robotów, które wyręczają pracowników działów księgowości i finansów w żmudnych i czasochłonnych zadaniach biurowych. Aplikacje pracują z dużą ilością danych z różnych źródeł, wykonując przede wszystkim czynności powtarzalne i monotonne. Rozwiązania RPA są także idealną alternatywą dla drogich wdrożeń nowych możliwości czy uzupełniania braków w posiadanych systemach IT.

Nasze roboty potrafią m.in.:
  • Księgować faktury na odpowiednie konta i uzupełniać rejestry VAT
  • Pobierać faktury z portali internetowych
  • Sprawdzić kontrahentów na białej liście
  • Monitorować termin dostarczenia faktur do kontrahenta
  • Sprawdzić, czy otrzymano płatność za fakturę
  • Generować raporty i analizy z różnych systemów
  • Wprowadzić i pobierać dane z różnych źródeł (strony internetowe, arkusze kalkulacyjne, systemy ERP itp.).
Automatyzacja z wykorzystaniem robotów to przede wszystkim oszczędność czasu. Robot wykona pracę szybciej i w dowolnym momencie np. w nocy. Dzięki takiemu wsparciu pracownik skupia się na analizie i rekomendacjach, a nie marnuje czasu na monotonne czynności.
Przykłady naszych robotów:

KSIĘGOWANIE FAKTUR W SYSTEMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Robot rozpoczyna pracę od odczytania niezbędnych informacji z faktur takich jak daty, dane kontrahenta, nazwy towarów i usług oraz kwoty netto, VAT i brutto. Wyposażony w takie dane loguje się do systemu finansowo-księgowego i przechodzi do modułu, w którym wprowadza nową fakturę. Korzystając z wcześniej zebranych informacji uzupełnia niezbędne dane: wybiera odpowiedniego kontrahenta, a także rozpisuje towary i usługi na odpowiednie konta księgowe. Skąd robot to wszystko wie? Podczas prac wdrożeniowych tworzy się dla robota algorytm, który spełnia funkcję intrukcji obsługi. To właśnie dzięki niemu robot potrafi prawidłowo wybrać numer konta księgowego tak jak zrobiłby to człowiek.

ROBOT WERYFIKUJĄCY DANE W ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDŁACH NP. WWW

Robot ma za zadanie pobrać numer konta bankowego, który należy sprawdzić na białej liście. Numer konta bankowego może zostać pobrany z dowolnego programu ERP, finansowo-księgowego, edytora tekstu itp. Następnie robot otwiera stronę podatki.gov.pl i w wyznaczonym miejscu wprowadza numer konta bankowego. Po dokonaniu sprawdzenia, robot potrafi odczytać wszystkie dane z tabeli ze strony internetowej, zapisać je w dowolnej formie i w dowolnym programie, a także pobrać załącznik z potwierdzeniem i zapisać go w wybranej lokalizacji pod wybraną nazwą.
TOP

Potrzebujesz rozwiązań IT (usług, sprzętu, oprogramowania) wspierających zarządzanie firmą, jej zasobami, procesami i projektami?

Jeśli tak, możesz pozostawić adres e-mail.

Skontaktujemy się z Tobą i może uda nam się ustalić obszary współpracy, by obsłużyć potrzeby i wesprzeć przy wyzwaniach biznesowych. WE MAKE IT

Administratorem danych jest Build IT Up Sp. z o.o. Twoje dane posłużą nam wyłącznie do szybkiego skontaktowania się z Tobą.

Adres e-mail został przekazany pomyślnie.

Wystąpił błąd podczas próby wysłania Twojej prośby. Proszę spróbuj ponownie.

BuildITUp wykorzysta informacje podane przez Ciebie w tym formularzu, aby kontaktować się z Tobą.